Inmutningar

Föreningens inmutningar på guld


Vi arbetar aktivt med att skaffa inmutningar till föreningen. Detta ger dig en möjlighet att vaska på platser där det är känt att guld finns. Där du kan också få ta del av erfarenheter av hur guldet hittas. Just nu har föreningen flera svenska inmutningar och en finsk.

De svenska inmutningarna finns i mellersta och norra sverige. Den finska inmutningen ligger i hjärtat av Kuttura-området i finska lappland där möjligheterna att finna grövre guld är mycket goda.

För mer information om våra aktuella eller tips om nya inmutningar kontakta Johnny Hagberg.

Är du intresserad av att gräva på Finlandsinmutningen? Klicka då här!


Regler för användandet av SGFs inmutningar i Sverige


Detta är allmänna regler. Observera att speciella regler kan gälla för en viss inmutning exempelvis den finska.


 • De som har rätt att vaska guld på SGFs inmutningar är medlemmar med gällande medlemsskap samt medlems familj. Ta med gällande medlemskort.
 • SGF frånsäger sig allt ansvar för eventuella olyckor med personskador på inmutningen.
 • SGF-medlem står själv för alla kostnader förorsakade av slarv eller annan oaktsamhet.
 • Inga levande träd får huggas ner.
 • Allt skräp måste tas med vid avresa, vilket betyder att var och en måste städa efter sig.
 • Försiktighet ska iakttas med eld.
 • Inga motoriserade grävredskap får användas.
 • Största tillåtna diameter på sugslang till dredge, "highbanker" etc. är 10 cm (4 tum).
 • Slang för transport av vatten, obegränsad diameter.
 • "Ground sluicing" (Sönderspolning av strandbrinkar) är förbjuden
 • Rapportera skriftligen i korthet till styrelsen, hur mycket guld du funnit och under vilka omständigheter. (Hur djupt, i vilket grus, vilka redskap du använt osv.)
 • För att undvika irritationer, ta inte vaskmaterial (grus, sand) från andras grävda gropar. Gräv i din egen grop.
 • Till sist, använd ditt sunda förnuft när du vistas på inmutningen.

LYCKA TILL MED GULDFYNDEN!
STYRELSEN

Körning av "High Banker"