Funktionärer


Redaktör

Sten Bergström
Tel: 08 - 766 14 04
E-mail: goldpanning.sten@hotmail.com

Webmaster

Björn Laquist
Tel: 08 - 661 35 46
E-mail: ledfyren@hotmail.com

Medlemsregister  

Vakant

Medlemsförsäljning

Hans Wallin, Bogårdsv 9, 806 49 Gävle  0706 - 40 42 58

hans.wallin@outlook.com

Videoutlån från Videoteket

Vakant

SGF´s inmutningar i Sverige / Finland

Johnny Hagberg
Tel: 08 - 500 25 886
E-mail: j.hagberg@comhem.se

Arbetsgrupp nya finlandsinmutningar

Erik Sundkvist
Tel: 070 - 745 46 99
E-mail: esundkvist.swe@gmail.com

Hasse Wallin
Tel: 0706-404 258
E-mail: hans.wallin@gavle.se

Silvo Jauhojärvi

Revisorer

Yvonne Wallin och Anita Östrand

Valberedning

Kenneth Rimmenhorn och Roger Kastman