Styrelsen

Ordförande

Johnny Hagberg, Moränv 26, 137 64 Jordbro    08 - 500 25 886   j.hagberg@comhem.se

Sekreterare

Pelle Nylén, Saluv 7, 703 75 Örebro  0727 - 35 28 52   pelle.nylen@telia.com

Kassör

Yvonne Wallin, Bogårdsv 9, 806 49 Gävle  0703 - 71 91 98  yvonne.wallin@gavlenet.se

Ledamöter

Rolf Saxström, Skräddarbackens Byväg 27A, 784 54 Borlänge    0243 - 22 13 32   linneas.son@telia.com

Sten Bergström, Kolmårdsv 65, 181 67 Lidingö  08 - 766 14 04  goldpanning.sten@hotmail.com

Suppleant

Jan Lindsten, Åsv 20, 818 33 Vallbo   026-13 34 80    

j.lindsten@telia.com